Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna to proces tworzenia i zarządzania wszystkimi elementami wizualnymi, które są używane do identyfikacji marki. Elementy te obejmują logo, kolory, czcionki, obrazy i inne elementy graficzne. Celem identyfikacji wizualnej jest stworzenie spójnego i zapadającego w pamięć wizerunku marki. Identyfikacja wizualna jest ważnym elementem strategii marketingowej firmy, ponieważ pozwala na budowanie silnego zaufania do marki i przyciąganie nowych klientów.