Systemy informatyczne

Systemy informatyczne to złożone systemy oprogramowania, sprzętu i sieci, które współpracują ze sobą, aby umożliwić organizacjom przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji. Usługa systemów informatycznych obejmuje projektowanie, instalację, konfigurację i utrzymanie systemu informatycznego. Proces ten obejmuje tworzenie i wdrażanie oprogramowania, konfigurowanie sprzętu i sieci oraz monitorowanie jego działania. Usługa może również obejmować doradztwo w zakresie optymalizacji systemu informatycznego oraz usługi wsparcia technicznego.